Cellulitter

Det finnes et antall kjente metoder både innen kirurgi og terapi som har som formål å redusere cellulitter. Den beste metoden er riktig ernæring og trening, men selv det vil ikke hjelpe alle.

Trykkbølge med Swiss DolorClast er den nyeste generasjon ikke kirurgiske behandling som stimulerer nedbryting av fettceller, strammer opp bindevev og stimulerer naturlig lymfedren. Metoden anvendes kun på visse deler av kroppen.  Den øker og tilbakefører blodsirkulasjonen i huden til et normalt nivå. Dette fører med seg oksygen og gir huden ny elastisitet.

Trykkbølgebehandling mot dannelse av cellulitter er ikke dokumentert i stor grad, men den dokumentasjonen som foreligger viser tydelige positive effekter. En metaanalyse foretatt i 2015 tok for seg 11 solide studier som har blitt skrevet om emnet og konklusjonen er at dette har effekt samt at det er voksende mengde studier som sier det samme. Du kan lese sammendraget på PubMed sin database av studier her

Et sett med behandlinger er på 10 konsultasjoner fordelt 2 ganger pr. uke i 5 uker. For de som har positiv effekt så kommer den vanligvis etter 6 behandlinger. Det kan tas behandlinger utover 10 ganger også, men da bare ved behov og vanligvis stykkevis eller i sett med to og to. Et sted mellom 70-80% har positiv effekt av metoden.

Trykkbølgebehandling er et alternativ for den som ikke ønsker kirurgi og som ikke har fått ønsket effekt av riktig ernæring og trening. Det er viktig å vite at trykkbølgeterapi ikke vil være en erstatning for disse.

En komplett behandlingsserie på 10 ganger koster 5500,-kr
Påfølgende behandlinger koster 500,-kr pr gang.

Copyright @ 2011 - 2017 rb-fysio