PRISER

Ved Gran Helsesenter jobber jeg med refusjonsavtale, hvilket betyr at pasienten får dekket en del av kostnadene ved fysioterapi når man har henvisning fra fastlege, kiropraktor, legespesialist eller manuellterapeut. Alt av det du betaler blir godskrevet på frikortet, såfremt det ikke er spesialbehandling som trykkbølge eller nåler.

Man vil ha krav på frikort del 2 når summen overstiger 1990,-kr (gjelder kalenderåret 2017). For mer informasjon om frikort del 2 kan du gå hit
Spesialbehandlinger som trykkbølgeterapi og nålebehandling dekkes ikke av refusjon og blir derfor ikke trukket fra frikortet.

 

Disse har følgende priser som tillegg:

 

Trykkbølgeterapi : 130,- kr per 1000 impulser. Maksimumpris er 650,- kr per behandling (ingen annen takst)
Nålebehandling: 100,- kr i tillegg til vanlig takst (totalpris blir 254 kr totalt, derav 154,- kr på frikortet )

Copyright @ 2011 - 2017 rb-fysio