Fysioterapi

Fysioterapi

Fysioterapi er en helsefaglig disiplin som fokuserer på å gjenopprette, vedlikeholde og forbedre kroppens bevegelsesfunksjoner og funksjonsnivå.

Dette oppnås gjennom ulike former for bevegelse, øvelser, manuell behandling og veiledning. Fysioterapeuter arbeider med en bred rekke pasienter, inkludert de som har muskel- og skjelettplager, nevrologiske lidelser, hjerte- og lungesykdommer, samt idrettsrelaterte skader.

Målet er å øke livskvaliteten og redusere smerte ved å fremme kroppens naturlige helbredelsesprosesser.