Trykkbølge

Trykkbølgeterapi

Trykkbølgeterapi har blitt aktivt brukt som en del av et totalt behandlingstilbud. Etter over 3 års bruk i klinikk så ser jeg tydelig de positive effektene denne behandlingsmetoden har å gi i tilstander som for eksempel:

  • Tendinitter/Tendinoser
  • Kalsifisert tendinitt
  • Bursitt
  • Tenosynovitt
  • Triggerpunkter i muskulatur

Nedslagsfelt

Vi tar inn pasienter fra hele Hadelands-regionen. Dette inkluderer Gran, Grua, Jaren, Lunner, Roa, Brandbu og Jevnaker. Vi har også henvendelser fra Toten og Gjøvik-området.

Forskning

Rompe, Furia og Schmitz et. al (2015) la til grunn 136 studier med sin metaanalyse over effektiviteten og sikkerheten ved bruk av ESWT i ortopediske tilstander. Denne metaanalysen gir en definitiv konklusjon på at dette er en metode som bør inngå i behandling av muskel – og skjelettlidelser. Som terapeut kan jeg støtte meg på den studien i samsvar med min positive kliniske erfaring ved bruk av ESWT.

«ESWT has been proven as effective and safe noninvasive treatment option for tendon and other pathologies of the musculoskeletal system in a multitude of high-quality RCTs.»

Last ned hele artikkelen her