Samtale

Samtale/ Psykoterapi

Å ta vare på deg selv kan være din viktigste investering for deg og dine.

Livet kan av og til by på utfordringer som det kan være vanskelig å håndtere alene. De fleste har god støtte i familie og venner, men av og til kan det være godt å snakke med noen som man ikke har en privat relasjon til, og som har taushetsplikt. I samarbeid med RB Fysio ønsker Anne å gi deg muligheten til samtaler, gjerne i kombinasjon med fysisk trening.

Når kan samtale hjelpe deg?
Det kan være krevende med overganger slik som for eksempel det å få barn eller at barna flytter ut, endringer i arbeidssituasjon, pensjonering, flytting, samlivsbrudd eller de naturlige biologiske overgangene i livet. Da kan det å ha noen å sortere disse tankene/opplevelsene med være en måte å komme seg videre på.

Plutselige uventede hendelser eller belastninger over tid kan være tøft å stå i, og virker inn på både den psykiske og fysiske helsen. Både å bli syk selv eller å være pårørende, er for mange årsak til mye bekymringer og sorg. Dette er normale reaksjoner, men varer de over tid kan det være nyttig å ha noen å snakke med så det ikke utvikler seg til angst og depresjon. For noen har ikke tidligere vonde opplevelser blitt bearbeidet, og ved hjelp samtale og enkle teknikker kan man ofte få løst opp i dette.

Arbeid er ofte noe som påvirker- og blir påvirket av den psykiske helsa. Noen kan oppleve vanskelige forhold på arbeidsplassen, mens andre kan være for syk til å jobbe. For noen kan det derfor være nødvendig å være sykemeldt en periode. Uansett er det å ha noen å snakke med i denne sårbare perioden nyttig for komme seg raskere tilbake til arbeidslivet.

Depresjon og angst er de mest vanlige psykiske lidelsene i den norske befolkningen, og gir både
kroppslige og psykisk symptomer.  Mange venter med å oppsøke helsehjelp til først når symptomene blir så sterke at det går utover hverdagsfungeringen. Angst fremstår ofte som frykten for noe bestemt, men kan også være mer preget av bekymringer.

Vi er hele mennesker, og smerter i kropp og sinn henger tett sammen. Mange sliter med smerter som har en psykologisk årsak, og kroppen sier ifra hvis den psykologiske smerten ikke løses. På samme måte kan smerter grunnet skader eller sykdom være en stor belastning for den psykiske helsa.

Hva Anne kan tilby:

 • *Samtaler med fokus på støtte og veiledning
 • *Samtaler hvor det er fokus på endring
 • *Samtaler hvor du lærer om din psykisk helse (psykoedukasjon)
 • *Samtaler med fokus utforskning av- og refleksjon på ønsket tema
 • *Teknikker og øvelser
 • *Walk & talk – samtaler mens vi går tur.
 • *Samtale på telefon/video
 • *Samarbeid med lege, arbeidsplass og pårørende
 • *Vurdering om det bør henvises til utredning hos lege/spesialist.

Metodikker/terapiformer som benyttes:

 • *Kognitiv Terapi (CBT)
 • *Tankefelt Terapi (TFT)
 • *Mindfulness/oppmerksomt nærvær
 • *NLP coaching